ОТВОРЕНИ ОБРАЗОВНИ РЕСУРСИ


Линк до ресурсот: Ресурс
Прикачен од: Аида Петровска
Автор: Аида Петровска
Опис: За само неколку години, отворените образовни ресурси станаа дел од редовната настава како работна тетратка, збирка задачи, извор на идеи за реализација на час, проект, наставна и воннаставна активност.
.....................
Важноста на отворените образовни ресурси е голема и секој наставник треба да чувствува обврска да ги дополнува според сопствените интереси. Отворените образовни ресурси треба да прераснат во безгранична електронска библиотека за сите возрасти, од описменување до научни трудови.
Област: Природни науки
Предмет: Физика
Ниво на образование: Основно
Јазик: Македонски
Тип на ресурс: Веб-сајт
Формат: Текст или комбиниран ресурс
Лиценца: Целосна слобода, само наведи го авторот
Број на преземања: 195
Рејтинг: