Велигденски кошнички


Линк до ресурсот: Ресурс
Прикачен од: Violeta Petkovska
Автор: Violeta Petkovska
Опис: Изработка на часовите по ликовно образование
Област: Уметност
Предмет: Друго
Ниво на образование: Основно
Јазик: Македонски
Тип на ресурс: Учебник
Формат: Видео
Лиценца: Користи го ресурсот, но не менувај го
Број на преземања: 537
Рејтинг: