Сончеви часовници


Линк до ресурсот: Ресурс
Прикачен од: Violeta Petkovska
Автор: Виолета Петковска
Опис: Сончеви часовници користејќи моливи вметнати во празни ролни од памучен конец.Ресурси-Ролни од памучен конец, моливи или кратки стапчиња, хартија
Област: Природни науки
Предмет: Друго
Ниво на образование: Основно
Јазик: Македонски
Тип на ресурс: Учебник
Формат: Видео
Лиценца: Користи го ресурсот, но не менувај го
Број на преземања: 555
Рејтинг: