Видео: Пролетни цвеќиња


Линк до ресурсот: Ресурс
Прикачен од: Violeta Petkovska
Автор: Violeta Petkovska
Опис: Изработка на пролетни цвеќиња.
Област: Уметност
Предмет: Друго
Ниво на образование: Основно
Јазик: Македонски
Тип на ресурс: Наставна програма
Формат: Видео
Лиценца: Користи го ресурсот, но не менувај го
Број на преземања: 546
Рејтинг: