Интегриран работен ден - видеочас


Линк до ресурсот: Ресурс
Прикачен од: Violeta Petkovska
Автор: Виолета Петковска
Опис: Интегрирани активности по Македонски јазик и Ликовно образование.
Област: Друга
Предмет: Друго
Ниво на образование: Високо
Јазик: Македонски
Тип на ресурс: Наставна програма
Формат: Видео
Лиценца: Користи го ресурсот, но не менувај го
Број на преземања: 349
Рејтинг: