Тест по Јазик за трето одделение

Преземи го ресурсот
Прикачен од: Violeta Petkovska
Автор: Виолета Петковска
Опис: Контролни прашања за темата Јазик во трето одделение.
Област: Друга
Предмет: Друго
Ниво на образование: Високо
Јазик: Македонски
Тип на ресурс: Наставна програма
Формат: Текст или комбиниран ресурс
Лиценца: Користи го ресурсот, но не менувај го
Број на преземања: 420
Рејтинг: