Анализа на состојбата со е-отпадот во Македонија


Линк до ресурсот: Ресурс
Прикачен од: Tamara
Автор: Метаморфозис
Опис: Во Македонија беа спроведени истражувања со цел да се обезбеди првична процена на законската и институционалната рамка, да се идентификуваат постојните практики за управување со е-отпад и што е најважно - да се добијат валидни и мерливи статистички податоци за состојбата со е-отпадот во тие земји.
Област: Општествени науки
Предмет: Друго
Ниво на образование: Неформално
Јазик: Македонски
Тип на ресурс: Анализа
Формат: Текст или комбиниран ресурс
Лиценца: Целосна слобода, само наведи го авторот
Број на преземања: 408
Рејтинг: