Punëtori për RHA-të në komunën e Aerodromit

Më 24 tetor në shkollën fillore “Ljuben Llape” në Shkup u mbajt punëtori për resurset e hapura arsimore (RHA) para një grupi arsimtarësh nga shkollat fillore të komunës së Aerodromit. Arsimtarët u njoftuan me qëllimet dhe konceptet kryesore të lëvizjes për arsim të hapur dhe me konceptet, trendet më të reja në përdorimin e internetit dhe veglave digjitale në arsim, si dhe me resursete hapura që janë në dispozicion të lirë për përdorim. [Read more…]

Prezantim për Resurset e hapura arsimore para studentëve të FSHIIK

Më 29 maj 2012 u mbajt prezantim për “Resurset e hapura arsimore” (RHA) para studentëve të “Fakultetit për shkenca informatike dhe inxhinjeri kompjuterike” (FSHIIK). [Read more…]