Prezantim për RHA-të para studentëve të UNB-së

Më 26 shtator 2012 u mbajt prezantim për resurset e hapura arsimore (RHA) para studentëve të “Universitetit ndërkombëtar ballkanik” në Shkup. Një pjesë e ekipit të projektit për RHA-të ua prezantoi studentëve projektin për Resurse të hapura arsimore, aktivitetet, idetë dhe përvojat me RHA-të në botë. [Read more…]

Prezantim për Resurset e hapura arsimore para studentëve të FSHIIK

Më 29 maj 2012 u mbajt prezantim për “Resurset e hapura arsimore” (RHA) para studentëve të “Fakultetit për shkenca informatike dhe inxhinjeri kompjuterike” (FSHIIK). [Read more…]