Групи на храна (на англиски)Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Автор: Марија Петреска Китаноска
Опис: Групите во пирамидата на исхрана.
Област: Општествени науки
Предмет: Друго
Ниво на образование: Основно
Јазик: Англиски
Тип на ресурс: Друго
Формат: Видео
Лиценца: Користи го ресурсот, но не менувај го
Број на преземања: 487
Рејтинг: