Back to school


Линк до ресурсот: Ресурс
Прикачен од: Кети Наумоска
Автор: Кети Наумоска
Опис: Анимирано видео со користење на Bitmoji. Искористено е и Google slides за ставање на некои елементи. Прикажана е мојата љубов кон математиката и желбата за враќање на учениците во училишните клупи.
Област: Природни науки
Предмет: Друго
Ниво на образование: Основно
Јазик: Македонски
Тип на ресурс: Учебник
Формат: Текст или комбиниран ресурс
Лиценца: Целосна слобода, само наведи го авторот
Број на преземања: 116
Рејтинг: