Час 13 за 6-9 одд. Физичко и здравствено образование


Линк до ресурсот: Ресурс
Прикачен од: Југослав Спасиќ
Автор: Југослав Спасиќ
Опис: Тринаесетти наставен час за учениците од 6-9 одделение. На овој час се дадени вежби кои ги поврзуваат двете теми: Вежби за правилен физички развој со реквизит пилатес топка и тема Вежби за развој на општа моторичка со употреба исто така на реквизит пилатес топка. Ова е прв час за презентација на вежбите со реквизит пилатес топка и затоа е час за обучување, со цел подобрување на моториката на телото. Наставникот на овој час може да го презентира часот пред учениците, да ги појаснува вежбите и да предлага слични на нив. Вежбите може да се изведуваат со гумена детска топка со рачки за скокање и седење на неа, со топка за кошарка или со било која друга топка, а доколку нема топка може да ги изведува вежбите со имитирање на држење топка. Моторичка цел за овој час е подобрување на репетитивна сила.
Област: Природни науки
Предмет: Друго
Ниво на образование: Основно
Јазик: Македонски
Тип на ресурс: Веб-сајт
Формат: Видео
Лиценца: Целосна слобода, само наведи го авторот
Број на преземања: 98
Рејтинг: