Колку знаеме за лостови?


Линк до ресурсот: Ресурс
Прикачен од: Аида Петровска
Автор: Аида Петровска
Опис: Часот е подготвен за реализација во 4. седмица на октомври 2020 год.Започнува со согледувањето на изучениот материјал и начинот на оценување, а потоа следи оној дел од материјалот кој најголем број ученици го усвоиле. Се обидов да пресметам дали Архимед бил во право кога побарал лост и потпирка за да ја помести Земјата. Преку домашна задача зададени се 2 краткорочни истражувања, преку кои уште еднаш учениците ќе утврдат колку го разбрале и научиле дадениот материјал.Часот завршува со квиз составен од 7 интересни прашања.
Област: Природни науки
Предмет: Физика
Ниво на образование: Основно
Јазик: Македонски
Тип на ресурс: Предавање
Формат: Текст или комбиниран ресурс
Лиценца: Целосна слобода, само наведи го авторот
Број на преземања: 372
Рејтинг: