Мерење pH на раствори


Линк до ресурсот: Ресурс
Прикачен од: Александра Блажевска
Автор: Александра Блажевска
Опис: Во оваа активност учениците имаат можност да мерат pH на раствори со помош на виртуелен pH метар, да се запознаат како разредувањето на растворите со вода влијае врз промената на pH на растворите, да се запознаат со pH на продукти од секојдневниот живот, како и да решавате проблеми предизвикани од киселините и базите во секојдневниот живот

Активноста го користи основното сценарио на научното истражување
Во оваа активноста е искористена виртуена лабороторија на pHET и е наменета за часовите по хемија во 8 одделение
Област: Природни науки
Предмет: Друго
Ниво на образование: Основно
Јазик: Македонски
Тип на ресурс: Учебник
Формат: Текст или комбиниран ресурс
Лиценца: Целосна слобода, само наведи го авторот
Број на преземања: 163
Рејтинг: