Заокружување децимални броеви на една децимала


Линк до ресурсот: Ресурс
Прикачен од: Кети Наумоска
Автор: Кети Наумоска
Опис: Играта е наменета за ученици од 6 до 9 одделение.Изработена е во Scratch. Со кликање на зеленото знаменце се задава број и прашање на кое треба да се запише одговор под прашањето при што се добива повратна инфомација. Mоже да се игра бесконечно.
Област: Природни науки
Предмет: Друго
Ниво на образование: Основно
Јазик: Македонски
Тип на ресурс: Наставна програма
Формат: Интерактивен материјал
Лиценца: Целосна слобода, само наведи го авторот
Број на преземања: 155
Рејтинг: