Собирање на дропки


Линк до ресурсот: Ресурс
Прикачен од: Кети Наумоска
Автор: Кети Наумоска
Опис: Играта е направена во Scratch наменета за ученици од 7-9 одделение.Започнува со кликање на зеленото знаменце.После поставеното прашање учениците даваат одговор во полето под него. Ќе добијат повратна информација дали е точно или не. Истата постапка се повторува со кликање на зеленото знаменце.
Област: Природни науки
Предмет: Друго
Ниво на образование: Основно
Јазик: Македонски
Тип на ресурс: Учебник
Формат: Интерактивен материјал
Лиценца: Целосна слобода, само наведи го авторот
Број на преземања: 141
Рејтинг: