Час 8, за 6-9 одд. Физичко и здравствено образование


Линк до ресурсот: Ресурс
Прикачен од: Југослав Спасиќ
Автор: Југослав Спасиќ
Опис: Осми наставен час за учениците од 6-9 одделение. На овој час се дадени вежби кои ги поврзуваат двете теми: Вежби за правилен физички развој со реквизит јаже за прескокнување и тема Вежби за развој на општа моторичка со употреба исто така на реквизит јаже за прескокнување. Ова е прв час за презентација на вежбите со реквизит јаже за прескокнување и затоа е час за обучување, со цел подобрување на моториката на телото. Наставникот на овој час може да го презентира часот пред учениците, да ги појаснува вежбите и да предлага слични на нив. Сите вежби прво се изведуваат без реквизит, односно, со имитирање на движењата, како пониско или почетно ниво на знаење, а потоа се употребува јажето. Во домот сите вежби се изведуваат без јаже, заради висината на плафонот, а надвор во хол на зграда, пред семејна куќа или зграда и на отворен простор се применуваат вежбите со скокање на јажето. Моторичка цел за овој час е подобрување на експлозивна сила.
Област: Природни науки
Предмет: Друго
Ниво на образование: Основно
Јазик: Македонски
Тип на ресурс: Веб-сајт
Формат: Видео
Лиценца: Целосна слобода, само наведи го авторот
Број на преземања: 55
Рејтинг: