Магнетни појави


Линк до ресурсот: Ресурс
Прикачен од: Аида Петровска
Автор: Аида Петровска
Опис: Прашања и задачи за повторување на изучениот материјал...............
3. Зошто магнетната игла секогаш се поставува во правец север – југ?
4. Каде се наоѓа северниот, а каде јужниот магнетен пол на Земјата?
5. Како се определува насоката на струјата низ праволиниски проводник?
6. Како се определуваат магнетните полови кај кружен проводник?
7. Во кој дел од соленоидот е најголема јачината на магнетното поле?
Област: Природни науки
Предмет: Физика
Ниво на образование: Основно
Јазик: Македонски
Тип на ресурс: Вежби и задачи
Формат: Текст или комбиниран ресурс
Лиценца: Целосна слобода, само наведи го авторот
Број на преземања: 638
Рејтинг: