Дигитална сликовница


Линк до ресурсот: Ресурс
Прикачен од: Violeta Petkovska
Автор: Виолета Петковска
Опис: Работа на компјутери.
Област: Друга
Предмет: Друго
Ниво на образование: Основно
Јазик: Македонски
Тип на ресурс: Наставна програма
Формат: Видео
Лиценца: Користи го ресурсот, но не менувај го
Број на преземања: 597
Рејтинг: