Видео: Тајните на занаетчиството


Линк до ресурсот: Ресурс
Прикачен од: Violeta Petkovska
Автор: Violeta Petkovska
Опис: Соработка со регионално здружение на занаетчии.
Област: Друга
Предмет: Друго
Ниво на образование: Неформално
Јазик: Македонски
Тип на ресурс: Предавање
Формат: Видео
Лиценца: Користи го ресурсот, но не менувај го
Број на преземања: 423
Рејтинг: