Видео Активности за Осми март


Линк до ресурсот: Ресурс
Прикачен од: Violeta Petkovska
Автор: Виолета Петковска
Опис: Изработки од најразлични материјали.
Област: Уметност
Предмет: Друго
Ниво на образование: Основно
Јазик: Македонски
Тип на ресурс: Друго
Формат: Видео
Лиценца: Користи го ресурсот, но не менувај го
Број на преземања: 438
Рејтинг: