Краток увод во античката книжевност

Преземи го ресурсот
Прикачен од: Ненад Начковски
Автор: Ненад Начковски
Опис: Наставен материјал за употреба на часот по предметот класичната култура во европската цивилизација во VI-то одделение.

Краток увод во античката европска книжевност и нејзините особености (јазици на кои се пишувала, поделба на книжевните родови, начини на кои се ширела писменоста и фрагментарноста на книжевните дела).
Област: Општествени науки
Предмет: Друго
Ниво на образование: Основно
Јазик: Македонски
Тип на ресурс: Белешки за предавање
Формат: Текст или комбиниран ресурс
Лиценца: Целосна слобода, само наведи го авторот
Број на преземања: 293
Рејтинг: