Краток филм Омилени игри


Линк до ресурсот: Ресурс
Прикачен од: Violeta Petkovska
Автор: Ученик Андреј Јованчев Ментор Виолета Петковска
Опис: Омилени игри од второ 2 одделение снимени со мобилен телефон.
Област: Друга
Предмет: Друго
Ниво на образование: Високо
Јазик: Македонски
Тип на ресурс: Друго
Формат: Видео
Лиценца: Користи го ресурсот, но не менувај го
Број на преземања: 448
Рејтинг: