Мерни единици и биодиверзитет

Преземи го ресурсот
Прикачен од: Силвана ЈБинова
Автор: Силвана ЈБинова
Опис: Наставен лист за утврдување на знаења за мерење,мерни единици и нивно претворање со инструмент за самооценување (чек листа).
Област: Природни науки
Предмет: Друго
Ниво на образование: Основно
Јазик: Македонски
Тип на ресурс: Учебник
Формат: Текст или комбиниран ресурс
Лиценца: Целосна слобода, само наведи го авторот
Број на преземања: 198
Рејтинг: