Carryhealthy.com
Pharmshop.biz
Pharmausabuyonline.com
Ivantagehealth.net
ushealthworks.net
orderpharmaonline.com
implantologiadentalepisa.com
Pharmapillsdiscount.com
Lifestore24x7.com
Pharmashopbiz.com
generic viagra cialis levitra cheap
how to buy viagra in canada online
prednisone online kopen
cialis one day online
levitra generico vendita online
where to buy viagra nz
prednisone purchase canada
cheap viagra cialis levitra
levitra generico vendita online
where to buy viagra nz
prednisone purchase canada
cheap viagra cialis levitra
Агрегатни состојби и воден циклус

Преземи го ресурсот
Прикачен од: Аида Петровска
Автор: Аида Петровска
Опис: При нормални надворешни услови супстанциите ги среќаваме во три агрегатни состојби: цврста, течна и гасовита. (плазмата се смета за четврта агрегатна состојба која ретко се среќава на планетата Земја). Агрегатните состојби на телата при исти надворешни услови зависат од релативната молекулска маса, структурата на молекулите и видот на меѓумолекуларни дејства во супстанцијата.
..................
Атмосферските врнежи делумно испаруваат, а делумно образуваат повремени и постојани водотеци и водни површини, а делумно се впиваат во почвата и ги создаваат подземните води.

Област: Природни науки
Предмет: Физика
Ниво на образование: Основно
Јазик: Македонски
Тип на ресурс: Учебник
Формат: Текст или комбиниран ресурс
Лиценца: Целосна слобода, само наведи го авторот
Број на преземања: 292
Рејтинг: