Warning: Missing argument 2 for wpdb::prepare(), called in /home/bewman/webapps/oer/wp-content/plugins/oerplugin/templates/resources_display_all.php on line 103 and defined in /home/bewman/webapps/oer/wp-includes/wp-db.php on line 1222
Изработка на воз со диви животни
Прикачен од: Соња Спанџова
Опис: За подобро меморирање на причините поради кои животните се чуваат во Зоолошките градини, може да се изработи ...
Област: Природни науки
Еко плакат
Прикачен од: Соња Спанџова
Опис: Обработка на „Еко песна“ и изработка на плакат
Област: Друга
Драматизација за Нова година
Прикачен од: Соња Спанџова
Опис: Новогодишна драматизација Ликови - пет девојчиња и четири момчиња
Област: Друга
Брошура за екологијата стр.2
Прикачен од: Соња Спанџова
Опис: Пораки за поттикнување на еколошката свест кај луѓето - стр.2
Област: Природни науки
Брошура за екологијата
Прикачен од: Соња Спанџова
Опис: Како еден од финалните продукти на проектот „ЕКОЛОГИЈАТА-КРАЛИЦА НА ПЛАНЕТАТА“ беше брошурата изработена ...
Област: Природни науки
Меѓупредметно интегрирање на содржините ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ и ФИЗИКА
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Една од клучните врски помеѓу овие два наставни предмети се физичките величини и нивните единици мерки.
Област: Природни науки
БУКЕТИ ОД ЦВЕЌИЊА
Прикачен од: Адријана Тодорова
Опис: Видео за примена на најголем заеднички делител
Област: Природни науки
ИГРАЧКИТЕ НА ГЕОМЕТРИКО
Прикачен од: Адријана Тодорова
Опис: Едукативно видео за запознавање со геометриските тела и нивните својства
Област: Природни науки
Поим за степен
Прикачен од: Адријана Тодорова
Опис: Интерактивна презентација со квиз
Област: Природни науки
Старите македонски имиња на месеците
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Старите македонски имиња на месеците биле поврзани со природните циклуси или земјоделските работи кои се ...
Област: Друга
1 Следна> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Последна>>