Пилот проект за ООР на Универзитетот Едвардсвил во Јужен Илиноис

Како резултат на растечките трошоци за учебници и распространувањето на отворените образовни ресурси (ООР), Универзитетот Едвардсвил во Јужен Илиноис спроведува пилот програма со цел да се процени можноста за користење на ООР како бесплатна алтернатива или алтернатива со ниски трошоци за разлика од традиционалните учебници.  [Read more…]