Извештај за отворени образовни ресурси во Македонија (2010)

Извештајот за отворени образовни ресурси во Македонија се фокусира на прашањето на „Отворените образовни ресурси“ (понатаму ООР) и концептот на примена на образовни материјали кои се достапни за слободна употреба, умножување и дистрибуција.  [Read more…]

Одржана средба на координативната група за ООР

На 25.04.2014, во просториите на Метаморфозис се одржа средба на координативната група за ООР. За време на овој состанок присутните  членови ги презентираа нивните активности во насока на ООР. [Read more…]