Геометриски трансформации


Линк до ресурсот: Ресурс
Прикачен од: Кети Наумоска
Автор: Кети Наумоска
Опис: Видео презентацијата е интерактивна наменета за ученици од 7-9 одд. Во видеото практично со помош на графофолија ги објаснувам сите геометриски трансформации(транслација, ротација и осна симетрија). Работено е во алатката Edpuzzle. Алатката е одлична зошто за време на презентацијата може да се поставуваат прашања со повеќечлен избор, со објаснување и нотни белешки со што ќе се задржи вниманието на ученикот
Област: Природни науки
Предмет: Математика
Ниво на образование: Основно
Јазик: Македонски
Тип на ресурс: Предавање
Формат: Интерактивен материјал
Лиценца: Целосна слобода, само наведи го авторот
Број на преземања: 108
Рејтинг: