Математички лампион


Линк до ресурсот: Ресурс
Прикачен од: Адријана Тодорова
Автор: Адријана Тодорова
Опис: Видео лекција за изучување и увежбување на геометриските трансформации транслација и ротација со анимации изработени во Geogebra и наставен лист.
Област: Природни науки
Предмет: Математика
Ниво на образование: Основно
Јазик: Македонски
Тип на ресурс: Вежби и задачи
Формат: Видео
Лиценца: Целосна слобода, само наведи го авторот
Број на преземања: 128
Рејтинг: