Условни реченици низ македонските суеверија (на англиски)Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Автор: Марија Петреска Китаноска
Опис: Вовед во условните реченици со можен услов низ некои македонски суеверија.
Област: Општествени науки
Предмет: Друго
Ниво на образование: Основно
Јазик: Англиски
Тип на ресурс: Друго
Формат: Видео
Лиценца: Целосна слобода, само наведи го авторот
Број на преземања: 430
Рејтинг: