Равенки од вид y=mx+b


Линк до ресурсот: Ресурс
Прикачен од: Даниела Стојановска
Автор: Даниела Стојановска
Опис: Идентификување на елементи на равенка од вид y=mx+b, нејзино графичко толкување, цртање график зададен со равенката, како и составување на равенка на графички зададена права.
Област: Природни науки
Предмет: Математика
Ниво на образование: Основно
Јазик: Македонски
Тип на ресурс: Предавање
Формат: Видео
Лиценца: Целосна слобода, само наведи го авторот
Број на преземања: 47
Рејтинг: