График на функција


Линк до ресурсот: Ресурс
Прикачен од: Даниела Стојановска
Автор: Даниела Стојановска
Опис: Цртање на график на линеарна функција зададена аналитички. Гафичко толкување на коефициент на права и слободен член во аналитичкиот запис на секоја линеарна функција
Област: Природни науки
Предмет: Математика
Ниво на образование: Основно
Јазик: Македонски
Тип на ресурс: Предавање
Формат: Видео
Лиценца: Целосна слобода, само наведи го авторот
Број на преземања: 125
Рејтинг: