Тест(квиз) за 7 одд.-Геометрија(Агли на трансверзала, триаголник, 3Д форми, трансформации и складни триаголници)


Линк до ресурсот: Ресурс
Прикачен од: Кети Наумоска
Автор: Кети Наумоска
Опис: Тестот е изработен во Microsoft Forms со повеќечлен избор, но ии со запишување на одговорот
Област: Природни науки
Предмет: Друго
Ниво на образование: Основно
Јазик: Македонски
Тип на ресурс: Вежби и задачи
Формат: Интерактивен материјал
Лиценца: Целосна слобода, само наведи го авторот
Број на преземања: 60
Рејтинг: