Операции со дропки


Линк до ресурсот: Ресурс
Прикачен од: Кети Наумоска
Автор: Кети Наумоска
Опис: Интерактивна игра за операции со дропки.Дадено е упатство како треба да се игра. Решенијата се на стрелките на кои доколку се кликне излегува облаче со број. Броевите најдобро е да се запишуваат зошто за отклучување на катанецот се потребни четирите последни броеви во облачињата. Најдобро е наставникот претходно да ја проба и да им ја објасне на учениците
Област: Природни науки
Предмет: Математика
Ниво на образование: Основно
Јазик: Македонски
Тип на ресурс: Вежби и задачи
Формат: Интерактивен материјал
Лиценца: Целосна слобода, само наведи го авторот
Број на преземања: 169
Рејтинг: