Работен лист за дигитална сликовница - Портокали за сите

Преземи го ресурсот
Прикачен од: Violeta Petkovska
Автор: Виолета Петковска
Опис: Табела Бинго и Лента на приказната како техники при обработка на сликовницата.
Област: Друга
Предмет: Друго
Ниво на образование: Основно
Јазик: Македонски
Тип на ресурс: Друго
Формат: Текст или комбиниран ресурс
Лиценца: Слободно менувај, но потоа сподели овде
Број на преземања: 368
Рејтинг: