Наставно ливче за собирање 4 или 5 собироци.

Преземи го ресурсот
Прикачен од: Violeta Petkovska
Автор: Виолета Петковска
Опис: Проширување на знаењата за собирање 4 или 5 собироци.
Област: Природни науки
Предмет: Друго
Ниво на образование: Основно
Јазик: Македонски
Тип на ресурс: Вежби и задачи
Формат: Друго
Лиценца: Целосна слобода, само наведи го авторот
Број на преземања: 518
Рејтинг: