Видео час - Математика со размислување


Линк до ресурсот: Ресурс
Прикачен од: Violeta Petkovska
Автор: Виолета Петковска
Опис: Математика со размислување за второ одделение.
Област: Друга
Предмет: Друго
Ниво на образование: Основно
Јазик: Македонски
Тип на ресурс: Вежби и задачи
Формат: Видео
Лиценца: Користи го ресурсот, но не менувај го
Број на преземања: 470
Рејтинг: