Четири еднакви делови -Математика второ

Преземи го ресурсот
Прикачен од: Violeta Petkovska
Автор: Виолета Петковска
Опис: Презентација за второ по математика за полесно усвојување на содржината.
Област: Друга
Предмет: Математика
Ниво на образование: Високо
Јазик: Македонски
Тип на ресурс: Друго
Формат: Презентација
Лиценца: Слободно менувај, но потоа сподели овде
Број на преземања: 471
Рејтинг: