Дропки, проширување и кратење, нескратливи дропки


Линк до ресурсот: Ресурс
Прикачен од: Снежана Захариева
Автор: Снежана Захариева
Опис: Работниот лист се состои од 30 задачи ( и одговори) кои се распоредени во три категории. Задачите означени со зелена боја се најлесни, со жолта потешки и со црвена се најтешки. Ресурсот е одличен за самостојно учење на учениците, но добар е и за решаваање на час, во склоп со https://pickerwheel.com/tools/random-number-generator/ каде се избира по случаен избор кој ученик ќе решава задача. Секој ученик може да избере задача од нивото за кое што смета дека го совладал.
Област: Природни науки
Предмет: Математика
Ниво на образование: Основно
Јазик: Македонски
Тип на ресурс: Друго
Формат: Интерактивен материјал
Лиценца: Целосна слобода, само наведи го авторот
Број на преземања: 243
Рејтинг: