Јавна расправа за нови технологии и отворени образовни ресурси

Јавната расправа ќе се одржи на 20 јануари, 2014 г. (од 15 до 18 часот) во просторијата ASP 3G3 на Европскиот парламент во Брисел.

Нацрт-агенда за настанот

15.10-15.15 Воведно обраќање на претседавачот
15.15-15.30
Дел I: Презентација на нацрт-извештајот

г. Каталин-Сорин Иван, известувач на CULT

15.30-16.15

Дел II: Презентации на експерти
15.30-15.45
Отворање на образованието – благородни цели, важни барања, ефикасни мерки? Критична оценка на иницијативата и опциите за зголемување на прифаќањето и ефикасноста во средното образование
– Презентација на г. Харалд Мелчер, Управен директор на образовниот издавач m2more GmbH, Берлин
15.45-16.00 Иднината на образованието е на интернет
Презентација на г. Вилем Ван Валкенбург, координатор на TU Delft Open Education Team
16.00-16.15
Дали европските институции се подготвени да ги прифатат отворените образовни ресурси и иновациите поврзани со ИКТ?
 – Презентација на г. Клаудио Донди, член на советодавната група на Комисијата за отворање на образованието, MENON, Европска мрежа за истражување и иновации
16.15-17.10 Дел III: Дебата

16.15-16.45
Коментари и прашања

16.45-17.10
Одговори од експерти

17.10-17.30
Дел 4: Коментари на Комисијата
17.30-17.45 Завршни забелешки на Известувачот и Претседавачот

 

 

Извор: europarl.europa.eu/document/activities/cont/201401/20140113ATT77239/20140113ATT77239EN.pdf