Презентација на ООР за наставниот кадар во предучилишните установи

На 23 ноември во Скопје се одржа презентација за отворени образовни ресурси (ООР) во просториите на градинката „Раде Јовчевски Корчагин“ во Скопје. Пред околу 20-тина членови на учителскиот кадар од скопските предучилишни установи беа презентирани концептите и праксите во употребата на ООР, како и достапните ресурси за овој степен на образование.

Присутните имаа можност да се запознаат со достапни онлајн ресурси за предучилишна возраст и начините како тие можат да се преземат и прилагодат во работата на образовните работници во овој степен на образовна подготовка. Беше предложено на сајтот на ООР да се придодаде опција за собирање и пребарување материјали за предучилишна возраст на јазиците на заедниците во Македонија. Исто така беа истакнати многу можности за соработка на релација образовни работници, јавните институции и граѓанскиот сектор кои би му дале силен импулс на развојот на образованието и негово целосно приклучување кон концептот отворено образование на 21-от век.