Eлектронски учебници

e-ucebnici.mk e дигитална библиотека за чување, пребарување и разгледување на електронски учебници наменети за ученици во основно и средно образование, како и за нивните наставници и родители. Во листата на достапни учебници има 127 примероци од прво до осмо одделение, на македонски, албански, српски и турски јазик. Учебниците можат да се преземат во PDF формат и лесно да се прилагодуваат за употреба и печатење.