Е-uciliste

Е-uciliste.com е  проект на Влатко Бутлески, наставник во средното електро-машинско училиште „Ристе Ристески – Ричко“ во Прилеп. Со помош на своите ученици, оваа група  одржува веб сајт на кој учениците можат да најдат наставни материјали, прирачници, разни помошни информации и да решаваат тестови за да си го проверат знаењето (за користење на материјалите, неопходна е регистрација). Проектот е под лиценците на Creative Commons – можеш да споделиш, само наведи извор. Голем дел од образовната содржина на сајтот е генерирана од самите ученици: