Леток за отворени образовни ресурси на македонски јазик

Леток за отворени образовни ресусри на македонски јазикЛетокот ги дефинира основните поими како знаење, образовни ресурси, отворени образовни ресурси, авторски права, кријетив комонс и отворен пристап, дава примери за отворени образовни ресурси и ги истакнува целите и причините поради кои концептот на отворено споделување образовни материјали треба да се применува.

Летокот е испечатен во 7оо примероци.

Преземи го летокот