Лекција географија
Прикачен од: Тодор Цветановски
Опис: Проба за прикачување лекција
Област: Природни науки
Изработка на воз со диви животни
Прикачен од: Соња Спанџова
Опис: За подобро меморирање на причините поради кои животните се чуваат во Зоолошките градини, може да се изработи ...
Област: Природни науки
Еко плакат
Прикачен од: Соња Спанџова
Опис: Обработка на „Еко песна“ и изработка на плакат
Област: Друга
Драматизација за Нова година
Прикачен од: Соња Спанџова
Опис: Новогодишна драматизација Ликови - пет девојчиња и четири момчиња
Област: Друга
Брошура за екологијата стр.2
Прикачен од: Соња Спанџова
Опис: Пораки за поттикнување на еколошката свест кај луѓето - стр.2
Област: Природни науки
Брошура за екологијата
Прикачен од: Соња Спанџова
Опис: Како еден од финалните продукти на проектот „ЕКОЛОГИЈАТА-КРАЛИЦА НА ПЛАНЕТАТА“ беше брошурата изработена ...
Област: Природни науки
Старите македонски имиња на месеците
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Старите македонски имиња на месеците биле поврзани со природните циклуси или земјоделските работи кои се ...
Област: Друга
Пајак на делители
Прикачен од: Адријана Тодорова
Опис: Интерактивен работен лист во кој учениците вежбаат парови делители.
Област: Природни науки
ГЕОМЕТРИКО И ГЕОМЕТРИКА
Прикачен од: Адријана Тодорова
Опис: Проект во кој учениците изработуваат кукли од 2Д и 3Д форми и поставуваат прашања за нивните својства
Област: Природни науки
Pet Buster - Unit 8 (Peaceful People)
Прикачен од: Ивана Банчоковска
Опис: Презентацијата е во вид на предавање. Поттикнува дискусија и се обработува обилен вокабулар на оваа тема ...
Област: Друга
1 Следна> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Последна>>