Образовни видеа на МОН

Во изработка на Министерството за образование и наука на располагање за слободна употреба во образовни цели, за остручување на заинтересирани лица, како и за образовен процес со лица со посебни потреби, достапна за слободно користење е видео базата „eduvideo.mon.gov.mk“. Tука можете да најдете голем број видео содржини за различни степени на образование и остручување, и за различни области.