Пресметување на аритметичка средина, мода, медијана и ранг на низа од податоци

Преземи го ресурсот
Прикачен од: Кети Наумоска
Автор: Кети Наумоска
Опис: Работа со податоци во Excel со користење на функциите: Average, Mode, Median, Min и Max, сортирање на податоци и столбест дијаграм.
Област: Природни науки
Предмет: Математика
Ниво на образование: Основно
Јазик: Македонски
Тип на ресурс: Вежби и задачи
Формат: Документ за преземање
Лиценца: Целосна слобода, само наведи го авторот
Број на преземања: 116
Рејтинг: