Одредување внатрешен и надворешен агол кај правилен многуаголник

Преземи го ресурсот
Прикачен од: Кети Наумоска
Автор: Кети Наумоска
Опис: Во презентацијата е објаснето како се доаѓа до формулите за одредување внатрешен и надворешен агол кај правилен многуаголник. Запишани се формулите и решени 2 задачи
Област: Природни науки
Предмет: Математика
Ниво на образование: Основно
Јазик: Македонски
Тип на ресурс: Вежби и задачи
Формат: Презентација
Лиценца: Целосна слобода, само наведи го авторот
Број на преземања: 122
Рејтинг: