За живеалиштата на Хелените и Римјаните


Линк до ресурсот: Ресурс
Прикачен од: Ненад Начковски
Автор: Ненад Начковски
Опис: Содржина од темата Уметност за изборниот предмет Класичната култура во европската цивилизација.
Област: Друга
Предмет: Друго
Ниво на образование: Основно
Јазик: Македонски
Тип на ресурс: Веб-сајт
Формат: Презентација
Лиценца: Целосна слобода, само наведи го авторот
Број на преземања: 99
Рејтинг: